اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) و M2M (Machine 2 Machine) راه حلs


سیستم های توزیع شده اختصاصی که روی رابط ها و پروتکل های ارتباطی کار می کنند: Applications:
 • شهر هوشمند
 • مدیریت پسماند
 • نظارت بر
 • سیستم های ضد سرقت
 • شهر امن
 • گذرگاه های ایمن پیاده
 • روشنایی هوشمند (روشنایی هوشمند - خیابانی و صنعتی)
 • کشاورزی
 • کارخانه هوشمند (صنعت هوشمند - IIoT)
 • اندازه گیری هوشمند
اندازه گیری و نظارت
 • غلظت گاز
 • موقعیت GPS
 • سطح روشنایی
 • رطوبت
 • درجه حرارت
 • مصرف برق
 • لرزش و شتاب
 • روشنایی
 • آلودگی هوا


@ مستندات شهر