کامپیوتر و اتوماسیون. اتوماسیون صفحه اصلی دفاتر هتل ها.


Inteligentny Dom eHouse می تواند به عنوان سیستم اتوماسیون اجازه می دهد کار اتوماتیک, تعمیر و نگهداری رایگان کنترل, نیم - اتوماتیک یا کنترل دستی از اشیاء مختلف :
  • آپارتمان
  • ساختمان
  • پانسیون
  • خانه های تفریحی
  • B
  • دفاتر
  • امکانات عمومی
  • هتل ها
  • خانه

ساختمان و اتوماسیون صفحه اصلی

ساختمان و اتوماسیون صفحه اصلی

هتل ها و اتوماسیون, دفاتر, خوابگاه و امکانات دیگر

خوابگاه و امکانات دیگر
  • محدود کردن قدرت و توابع
  • سوکت قفل
  • درایو دروازه
  • غلتکی درایو
  • کنترل مهم از کامپیوتر شما
  • تهویه
  • گرم
  • درایوهای درب
  • کنترل دستیابی
  • تشخیص حضور
  • اجازه
  • تهویه مطبوع
  • روشنایی
  • امکانات امنیتی